Regulamin

REGULAMIN „Azalia30”

 

Witamy Państwa serdecznie w naszej kwaterze i życzymy miłego pobytu nad morzem. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych Gości.

 

1. Goście zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, dbać o czystość pokoju i użytkowanych urządzeń oraz nie zakłócać ciszy nocnej i spokoju innym turystom.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godz.10.00 w dniu wyjazdu.

3. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do 07.00.

4. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym terminem. W przypadku późniejszego przyjazdu lub skrócenia pobytu należność nie podlega zwrotowi.

5. Właściciel może zażądać opuszczenia pokoju bez zwrotu opłaty uiszczonej w dniu przyjazdu w przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu oraz norm współżycia poprzez zakłócenie spokoju, nadużywanie alkoholu itp.

6. Osoby odwiedzające Gości mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach 10.00-20.00 jeśli zostało to uprzednio zgłoszone w recepcji. Za osoby bez meldunku przebywające na terenie obiektu w godzinach 20.00-10.00 będzie pobierana opłata 100 pln/doba.

7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, tosterów, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie otwartego ognia.

8. Gość kwatery ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia mienia obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić gospodarzy kwatery o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

9. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Rodzice/Opiekunowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo pozostających pod ich opieką dzieci. Korzystanie przez dzieci ze sprzętu, placu zabaw na terenie obiektu wyłącznie na odpowiedzialność rodziców, lub opiekunów.

10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości. Prosimy o zamykanie pokoi i domu w czasie nieobecności i ciszy nocnej. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wskazanych przez właściciela. Teren jest zamykany samodzielnie przez gości. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież samochodu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony.

 

Zapraszamy do rezerwacji